!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fiskaren 20

Namn: Brf Fiskaren 20
   
Adress: Svartensgatan 5A - 5G
  116 20 Stockholm
   
Org. nr. 716417-7797
   
Fastighetsbeteckning: FISKAREN STÖRRE 20
   
Byggår: 1880
   
Ombyggnadsår: 1978
   
Föreningens bildande: Föreningen bildades 1982-10-04 och huset övertogs 1983-05-25.
   
Antal lägenheter: Föreningen består av 19 medlemslägenheter upplåtna med bostadsrätt. Föreningen upplåter en lägenhet med hyresrätt.
   
Klassning: Föreningen är klassad som en äkta bostadsrättsförening.
   
Tomt: Föreningen är lagfaren ägare till tomtmarken.
Utskriftvänlig version